* za ciosem

Tydzień po masie jako Raciborska Inicjatywa Rowerowa SOFT CITY złożyliśmy w Urzędzie Miasta petycję podpisaną przez kilkuset raciborzan:

My, niżej podpisani, domagamy się, aby – w myśl idei rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego – wprowadzono następujące, powszechnie obowiązujące standardy i zasady projektowania i budowania dróg rowerowych na terenie Raciborza:
- obniżanie krawężników w miejscach wjazdów na drogi rowerowe i zjazdów z nich, do poziomu równego z powierzchnią styczną,
- rezygnacja z wykonywania nawierzchni z kostki bauma, na rzecz nawierzchni z asfaltobetonu,
- wyraźne i bezpieczne oznakowanie miejsc przejazdów przez drogi,
- wyraźne rozdzielenie śladów dróg rowerowych od chodników dla
pieszych i parkingów samochodowych, poprzez stosowanie odmiennego typu nawierzchni i prawidłowe oznakowanie (poziome i pionowe) tych dróg,
- projektowanie nowych dróg rowerowych w takich miejscach, w których rowerzyści faktycznie będą chcieli z nich korzystać.

Do tego został załączony 25 stronicowy dokładny raport dokumentujący krawężnikowe absurdy na raciborskich ścieżkach.
Raciborz.com.pl na portalu i w wydaniu papierowym zamieścił następujący artykuł na ten temat (czytaj tutaj)
Zaś Radny Dominiak (RSS Nasze Miasto) interpelował w tej sprawie na sesji Rady Miasta (czytaj tutaj).

I faktycznie coś się ruszyło, są już pierwsze poprawki w tych miejscach, które wskazywaliśmy jako źle wykonane, zaczęła z nami ściślej współpracować Komenda Powiatowa Policji, która weźmie pod uwagę nasz raport przy pracach komisji bezpieczeństwa.
Naprawdę więc warto angażować się w sprawy społeczne i rację miał Arka Bożek, spod którego pomnika wyruszyła 5 masa - "siła nasza leży w nas samych". To fundament społeczeństwa obywatelskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz