* rok 2010 bez masy w Raciborzu...Niestety ze względu na liczne rozjazdy po Polsce osób odpowiedzialnych za organizowanie tej corocznej imprezy rowerowej w Raciborzu nie udało nam się w 201o roku zorganizować piątej jubileuszowej masy krytycznej... Musimy ją przesunąć na rok 2011. Dodatkowym usprawiedliwieniem jest fakt, że jesienią byliśmy żywo zaangażowani w sprawy samorządowe - filmik na you tube dotyczący spraw rowerowych w tej kampanii: http://www.youtube.com/watch?v=rPIJ6WVL0uY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz