* POSTULATY RACIBORSKICH ROWERZYSTÓW


Wciąż czekamy na odpowiedź Prezydenta na nasze konkretne postulaty przedłożone na spotkaniu w Urzędzie Miasta w dniu 4 marca. Wtedy napisaliśmy:

Mając na uwadze potrzeby równoważenia komunikacji i transportu publicznego w Raciborzu, a także biorąc pod uwagę szczególnie trudną dziś sytuację rowerzystów na drogach publicznych Raciborza, postulujemy:

1.Zmianę charakterystyki nawierzchni projektowanej na ul. Łąkowej drogi rowerowej z kostki brukowej betonowej na nawierzchnię bitumiczną.

2.Zmianę zapisu w ogłoszeniu przetargu na remont ul. 1-go Maja, dotyczącym charakterystyki nawierzchni planowanej tam drogi rowerowej, z kostki brukowej betonowej na nawierzchnię bitumiczną. [Podstawa prawna: rozdział 3. artykuł 11, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych (Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer), a także art. 12a tej Ustawy].

3.Pisemne uzasadnienie podjętych decyzji o wyborze i stosowaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej do budowy dróg rowerowych.

4.Przyjęcie i stosowanie jednolitego standardu technicznego - nawierzchni bitumicznej, do budowy dróg rowerowych na terenie gminy Racibórz.

5.Przestrzeganie dalszych norm technicznych i jakościowych wynikających z katalogu charakterystyk technicznych do planowania, projektowania i budowy dróg rowerowych na terenie miasta i gminy Racibórz.

6.Opracowanie i opublikowanie ramowego planu realizacji projektu rozbudowy dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Racibórz, ze wskazaniem terminów zakończenia poszczególnych etapów.

7.Wytyczenie, poprowadzenie lub budowa głównych dróg komunikacji rowerowej na terenie miasta Racibórz, do końca roku 2010:
- szlak z południa na północ miasta; ul. Łąkowa, ul. Opawska, ul. Nowa, ul. Odrzańska
- szlak z zachodu na wschód miasta; rondo okularowe, ul. Reymonta (Odrostrada), rowerowy bulwar nadodrzański
- ul. Piaskowa, ul. Rybnicka

8.Zakończenie realizacji dalszej części projektu „Koncepcji rozbudowy ścieżek rowerowych” na terenie miasta Racibórz, do końca roku 2013.

9.Powołanie lub wyznaczenie z urzędu kompetentnej i energicznej osoby nadzorującej oraz koordynującej realizację projektów rozbudowy sieci dróg rowerowych w Raciborzu, dostępnej w kontaktach z organizacjami lub mieszkańcami.

1 komentarz:

  1. Energiczna osoba w UM. Dobre ;) Jedyny energiczny to jest ew. sam prezydent. Reszta jest ospała. No i prezydent nie ma na nich absolutnie żadnego wpływu...

    OdpowiedzUsuń