* ŚLĄSKA WSPÓŁPRACA - obywatele ne rowery!!

Podjęliśmy współpracę ze Śląską Inicjatywa Rowerową, utworzoną w 2009 roku przez Alexa Kopię. Celem jej jest wymiana doświadczeń oraz próby szerszego i skuteczniejszego nacisku na decydentów w sprawach rowerowych, ale przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa pod hasłem: "obywatele na rowery!!!".
więcej tutaj: śir , forum , alex

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz